PARTNERS

FORMAPER, Italien. Formaper är utbildningscentret för Milanos handelskammare och erbjuder högkvalitativ utbildning samt stödtjänster för entreprenörskap. Formaper är delaktiga i ett stort antal tekniska bistånd och internationella samarbetsprojekt som syftar till att öka lokal utveckling och socioekonomisk integration genom egenföretagande och entreprenörskap.

IFOA, Italien IFOA är en länk mellan människor och företag. IFOA är ett tränings- och konsultcenter inom handelskammaren sedan 1971 och bedriver ideella aktiviteter av allmänt intresse.

Insamlingsstiftelsen Ifs Radgivningscentrum (iFS), Sverige. IFS startades 1996 som Internationella Företagarföreningen i Sverige för att ge stöd till personer med invandrarbakgrund som vill starta och driva företag i Sverige. IFS syfte är att stimulera och öka företagandet bland invandrargrupper, höja kompetensen hos den enskilde invandrarföretagaren. IFS initierar också projekt för att skapa nätverk mellan invandrarföretag och andra företag och organisationer i Sverige.

Business and Cultural Development Centre (KEPA), Grekland. Affärs- och kulturutvecklingscentrum (KEPA) fungerar som ett mellanhanteringsorgan för nationella/gemenskapsprogram på regional och nationell nivå sedan 1993. De har gjort sig kända genom att förbättra konkurrenskraften för alla typer av företag, särskilt små och medelstora företag som arbetar i norra Grekland.

Unternehmer Ohne Grenzen E.V. (UoG), Tyskland. Unternehmer ohne Grenzen (Entreprenörer utan gränser) grundades av invandrarföretagare i Hamburg för att göra det möjligt för migranter att skapa företag genom att tillhandahålla information, kompetens och utbildning samt genom att upprätta ett brett kontaktnät med nationella, regionala och lokala politiker.