1. PERSONUPPGIFTER

För- och efternamn

Kön (man /kvinna)

Fullständig adress i Sverige

Stad

Födelsedatum

Ursprungsland

Ålder

Telefon

Mobiltelefon

E-post

Nuvarande statuS

Annat (specify)

Hur länge har du befunnit dig i Sverige?


2. FORMELL UTBILDNING

Formell utbildning

Examen/Titel

Skola/Institution

År


3. SPRÅK

Modersmål

Andra språk (välj kunskapsnivån från 1- lägsta till 5 högsta):

Svenska

Annat språk

Annat språk


4. ARBETSLIVSERFARENHET

4.1 Arbetar

4.2 Nuvarande och tidigare arbetslivserfarenhet (nämn de mest relevanta erfarenheterna)

Arbetslivserfarenhet 1 (faktiska eller senaste) Beskrivning

Datum (från - till)

Arbetslivserfarenhet 2 Beskrivning

Datum (från - till)

4.3 Erfarenhet av företagande Beskrivning (nämn bransch, land, antal anställda etc.)

Beskrivning (var snäll och nämn bransch, land, antal anställda etc.)

Datum (från - till)


5. AFFÄRSIDÉ

5.1 Har du en affärsidé?

Förklara kort din affärsidé

5.2 Har du någon arbetslivserfarenhet inom samma bransch som din affärsidé?

Hur kom du på din affärsidé?

Annat (förklara)


6. MOTIVATION OCH FÖRVÄNTNINGAR INFÖR PROJEKTET

Förklara dina förväntningar och din motivation


7. ÖVRIG INFORMATION

Lägg till ytterligare information som du anser vara nödvändig

De uppgifter du lämnat kommer endast att användas för ändamål som är relaterade till ditt deltagande i EntryWay-projektet