OM PROJEKTET

MåLGRUPP 

Tredjelandsmedborgare, från något icke-EU-land, lagligen bosatta i provinserna Milano, Reggio Emilia och Bari (Italien), i provinsen Hamburg (Tyskland), i provinsen Thessaloniki (Grekland), i provinsen av Navarra (Spanien), och i Stockholms län (Sverige), och villig att bli egenföretagare och entreprenörer.
Vi uppmanar särskilt kvinnor och ungdomar med utländska bakgrund som är villiga att starta ett socialt företag att delta i projektet.

 

En egen affärsidé är en förutsättning för inskrivning i projektet.

 

Tidigare erfarenhet som entreprenör eller arbetslivserfarenhet i hemlandet betraktas som en tillgång.

PROJEKTBAKGRUND OCH STEG 

EntryWay – Företagande utan gränser projektet samfinansieras av Europeiska unionen och implementeras av ett konsortium av 6 partnerorganisationer från 5 europeiska länder. De kommer att dela och utveckla tillvägagångsätt, metoder och service för att stödja personer med utländsk bakgrund när det gäller ekonomisk integration genom egenföretagande och entreprenörskap.
Under projektet lär sig deltagarna att utveckla sina entreprenörstalanger med stöd av erfarna utbildare, affärsrådgivare och mentorer.

Projektet består av tre huvudfaser, var och en förberedande för den andra:

Steg 1:
Identifiering och val av deltagare som får vägledning i att vara entreprenörer och företagare.

Steg 2:
Utbildning, grupp- och individuellt stöd. Utveckling och validering av affärsplanen.

Steg 3:
Mentorprogram som tillhandahålls av erfarna entreprenörer eller företagskonsulter.

PROJEKTBAKGRUND OCH STEG 

Samarbete mellan länderna och gränsöverskridande samarbete mellan projektpartnerna och andra relevanta institutioner är också en viktig projektkomponent som syftar till att utbyta och utveckla befintligt stöd till deltagarna.