ENTERPRENEURSHIP
WITHOUT BORDERS

MåLGRUPP

Kvinnor och män med utländsk bakgrund, lagligt bosatta i Sverige (inklusive andra generationens invandrare) och som är villiga att starta en egen verksamhet

PROJEKTBAKGRUND OCH STEG

EntryWay-projektet samlar sex kvalificerade partnerorganisationer som har för avsikt att dela och utveckla sina metoder, verktyg och tjänster för att stödja invandrarnas ekonomiska integration genom egenföretagande och entreprenörskap. Under projektet lär sig medlemmarna utveckla sina entreprenörstalanger, med stöd av erfarna tränare, affärsrådgivare och mentorer.

PARTNERS