Εταίροι

FORMAPER, Ιταλία. Η Formaper είναι Οργανισμός εκπαίδευσης του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Μιλάνου και παρέχει εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρηματικότητας. Η Formaper συμμετέχει σε πολυάριθμα σχέδια τεχνικής βοήθειας και διεθνούς συνεργασίας που αποσκοπούν στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, μέσω της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.

IFOA, Ιταλία. Το IFOA είναι μια γέφυρα μεταξύ ανθρώπων και εταιρειών. Το IFOA είναι ένα κέντρο κατάρτισης και παροχής συμβουλών στο πλαίσιο του συστήματος των Εμπορικών Επιμελητηρίων από το 1971 και ασκεί μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες δημόσιου ενδιαφέροντος.

Insamlingsstiftelsen Ifs Radgivningscentrum (iFS), Σουηδία. Το IFS ιδρύθηκε το 1996 για να παρέχει υποστήριξη σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο που θέλουν να ιδρύσουν και να δραστηριοποιηθούν επιχειρήσεις στη Σουηδία. Ο σκοπός του IFS είναι να τονώσει και να αυξήσει την επιχειρηματικότητα μεταξύ των ομάδων μεταναστών και να αυξήσει την ικανότητα των μεμονωμένων μεταναστών επιχειρηματιών. Το IFS δρομολογεί επίσης σχέδια για τη δημιουργία δικτύων μεταξύ μεταναστευτικών επιχειρήσεων και άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών στη Σουηδία.

Κεντρο επιχειρηματικησ και πολιτιστικησ αναπτυξησ, Ελλάδα. Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) λειτουργεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Εθνικών / Κοινοτικών Προγραμμάτων σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο από το 1993. Οι προσπάθειές του έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στη Βόρεια Ελλάδα.

Unternehmer Ohne Grenzen E.V. (UoG), Γερμανία. Το Unternehmer ohne Grenzen (Επιχειρηματίες Χωρίς Σύνορα) ιδρύθηκε από μετανάστες επιχειρηματίες στο Αμβούργο για να επιτρέψει στους μετανάστες να δημιουργήσουν επιχειρήσεις μέσω της παροχής πληροφοριών, προσόντων και εκπαίδευσης και δημιουργώντας ένα ευρύ δίκτυο επαφών με εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς χάραξης πολιτικής.