ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Κοινό στόχος

Οι υπήκοοι Τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν έχουν την ιθαγένεια της ΕΕ, διαμένουν νομίμως στις επαρχίες του Μιλάνο, Reggio Emilia και Bari (Ιταλία), στην επαρχία του Αμβούργου (Γερμανία), στην επαρχία της Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), στην επαρχία της Ναβάρας (Ισπανία) και στην επαρχία της Στοκχόλμης (Σουηδία) και επιθυμούν να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες. Νέοι και γυναίκες μετανάστες, καθώς και μετανάστες που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια κοινωνική επιχείρηση, ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να συμμετάσχουν στο Έργο.
Η κατανόηση της Ελληνικής γλώσσας και η  ύπαρξη μιας επιχειρηματικής ιδέας αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Έργο. Προηγούμενη επιχειρηματική ή επαγγελματική εμπειρία του αιτούντα στην χώρα προέλευσης του, θεωρείται ως πλεονέκτημα.

Ιστορικό του έργου και επόμενα βήματα

Το έργο “EntryWay – Επιχειρηματικότητα Δίχως Σύνορα” συγκεντρώνει έξι εξειδικευμένους εταίρους που δεσμεύονται να μοιραστούν και να αναβαθμίσουν τις προσεγγίσεις, τα εργαλεία και το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών τους αναφορικά με τη στήριξη της οικονομικής ένταξης των μεταναστών μέσω των δυνατοτήτων αυτοαπασχόλησης και επιχειρηματικότητας.
Στο πλαίσιο του Έργου, οι μετανάστες εκπαιδεύονται και δοκιμάζουν τα επιχειρηματικά τους ταλέντα, με την υποστήριξη έμπειρων εκπαιδευτών, επιχειρηματικών συμβούλων και μεντόρων.

Το Έργο προβλέπει τρεις κύριες και διαδοχικές φάσεις:

Φάση 1:
Προσδιορισμός, επιλογή και επαγγελματικός προσανατολισμός των μεταναστών που επιθυμούν να γίνουν επιχειρηματίες

Φάση 2:
Παροχή εκπαίδευσης καθώς και ομαδικής και ατομικής υποστήριξης για την ανάπτυξη και επικύρωση του επιχειρηματικού σχεδίου

Φάση 3:
Προγράμματα καθοδήγησης που παρέχονται από έμπειρους επιχειρηματίες ή συμβούλους επιχειρήσεων

Ιστορικό του έργου και επόμενα βήματα

Η συνεργασία σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο μεταξύ των εταίρων και άλλων σχετικών φορέων αποτελεί επίσης σημαντική συνιστώσα του Έργου και αποσκοπεί στην ανταλλαγή και την αναβάθμιση των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των μεταναστών.